Roclean 1000-2000 ES

Roclean-SBR 1000-2000 ES

Princip rada SBR tehnologije – svi procesi se odvijaju preko upuhivanja zraka, pumpanje vode sa pomoću venturi crpka. Izdržljivi kompresor sa tihim radom omugućava proces aeracije kroz aerator smješten na dnu spremnika. Svaki korak u postupku pročišćavanja upravljan je preko računala.

Plug and play sistem – Jednostavna instalacija. Nudimo plug and play sustav kojim garantiramo granične vrijednosti kemijskih elemenata u otpadnoj vodi. Radi lakše instalacije cijevi različitih su boja te su povezane sa upravljačkom jedinicom.

Niski troškovi održavanja – LCD touch zaslon prikazuje vrijeme rada za svaki ciklus. Svaki nestanak napajanja upozoren je alarmom. Jednostavna promjena ugrađenih komponenta.

Prednosti komunalnih biopročistaća 500-2000 ES:

  • automatizirani rad
  • visoki stupanj pročišćavanja otpadnih voda
  • jednostavna i brza ugradnja
  • kontrola mirisa i buke
  • energetska učinkovitost

Pružamo različite tehnologije obrade pročišćavanja:

  • predobrada,
  • primarno,
  • sekundarno i
    tercijarno čišćenje.

Dimenzije bioproćiščivača Roclean 1000-2000 ES

Volumen [L]ESDimenzija A x B x C [mm]
4x 50.00010004x (13490x2300x2300-2800)
6x 50.00015006x (13490x2300x2300-2800)
8x 50.00020008x (13490x2300x2300-2800)

* dimenzije su informativne, zavisi od specifike projekta
* mogučnost različitih kapaciteta pročišćivanja

Ste zainteresirani za ovaj proizvod?
Pošaljite upit o dostupnosti za Roclean 500-2000 ES​

Scroll to top