Biocko 2-30 ES

ROTO bioprečišćivać BioCko

Biocko 2-30 ES​

Osnovni proces pročišćavanja u biopročišćivaču Biocko 2-30 ES izvodi se pomoću žive mikrobiološke kulture u aktivnome mulju.

Mulj se sastoji od mješavine mikroorganizama i bakterija te im je za život potrebna hrana koju uzimaju iz otpadnih voda

Proces pročišćavanja otpadnih voda ubrzava se upuhivnajem zraka pomoću kompresora.

  • Osnovni proces pročišćavanja u BioCko uređajima izvodi se pomoću žive mikrobiološke kulture u aktivnome mulju. Mulj se sastoji od mješavine mikroorganizama i bakterija te im je za život potrebna hrana koju uzimaju iz otpadnih voda.
  • Proces pročišćavanja otpadnih voda ubrzava se upuhivnajem zraka pomoću kompresora.
  • Brza i jeftina instalacija
  • Niski troškovi održavanja
ROTO Biocko biopročišćivač poklopac

POKLOPAC DN 600

ROTO Biocko biopročišćivač veza

VEZA IZMEĐU TALOŽNIKA I AERACIJSKE KOMORE

ROTO Biocko biopročišćivač aerator

AERATOR

Dimenzije bioproćiščivača Biocko 2-30 ES​

ROTO Biopročišćivač Biocko 2-30 ES

Ste zainteresirani za ovaj proizvod?
Pošaljite upit o dostupnosti za Biocko 2-30 ES

Scroll to top