DJELOVANJE SEPARATORA ULJA

Onečišćena voda lakim tekućinama zadržava se u separatoru ulja. Zbog niske specifične težine, kapljice ulja se uzdižu na površinu pomoću koalescentnog filtra. Pročišćena voda izlazi kroz odvod iz separatora ulja. Kada se nakupi granična količina mulja i ulja, mulj ili ulje se ispumpavaju kroz predviđene otvore.

ODVAJANJE ULJA SE ODVIJA KAKO SLIJEDI:

  1. Odpadna voda sa površina teče u ulazne cijevi za separatora ulja.
  2. Ulazna cijev je oblikovana tako da se voda rasprši i umiri
  3. U prvoj komori dolazi do sedimenatcije krutih čestica
  4. Voda još uvijek pomiješana s uljem prolazi kroz koalescentni filter. Zbog strukture filtera, protok vode se usporava i počinje odvajanje vode i ulja. Male kapi ulja počinju se agregirati u veće, što dodatno povećava volumen kapi. Kako je gustoća ulja manja od gustoće vode, zbog povećanog volumena kapi ulja, počinju se podizati na površinu druge komore.
  5. Pročišćena voda teče u izlaz, koji je dizajniran da zadržava ulje. Na izlazu se također može ugraditi automatski zatvarač, koja sprječava prolijevanje u slučaju prekomjerne količine ulja.

Proizvodi u kategoriji:

Rooil - klasa I

Rooil - obilazni vod 10%

Rooil - obilazni vod 20%

Rosep - klasa I

Rosep - klasa II

Rosep - obilazni vod 10%

Rosep - obilazni vod 20%

Garažni uljni separator

Scroll to top