Upravljački ormarići

RoEco 3 – 5ES
Za unutranju i vanjsku primjenu.
Materijal: polietilen.

RoEco 8ES,
EcoBox 2 – 9ES,

RoClean 2 – 30ES
Za unutarnju i vanjsku primjenu.
Materijal: polietilen.

RoClean 40 – 50 ES
Za vanjsko primjenu.
Materijal: polietilen.

RoClean 150 – 500ES
Za vanjsko primjenu.
Materijal: beton.
Materijal vrata: RF

Model Dimenzija [mm]
L H W
150 ES 1320 1100 640
200 ES 1320 1100 640
300 ES 2060 1100 640
400 ES 2060 1100 640
500 ES 2060 1100 640

RoClean 500 – 2 000ES
Kontejner za upravljanje, ventiliran, sa vanjskim alarmnim svjetlom.

Ste zainteresirani za upravljačke omariće za biopročišćavače?
Pošaljite upit o dostupnosti

Scroll to top