Polietilenska šahta za smirivanje vode namjenjena je za upotrebu na strmom području,gdje je upotreba visokih kaskadnih šahtva nemoguća. Posebno je dizajnirano dno šahte kako bi se neutraliziralo udar vode.