RoPump prepumpna stanica – Ø1300, Ø1500, Ø1800, Ø2300 mm

Ropump - prepumpna stanica Ø1300, Ø1500, Ø1800, Ø2300

  • Prepumpne stanice se upotrebljavaju za izjednačavanje visinskih razlika i namijenjene su za prepumpavanje otpadnih voda.
  • Oprema: okno, potopna pumpa s podnožjem, nivometar, nepovratni ventil, ventil za zatvaranje, tlačni cjevovod, poklopac.
  • Dodatna oprema: koš sa rešetkama (za sprečavanje oštećenja i /ili zaštopavanje pumpi (i tlačnoga cjevovoda) moguće je montirati na dotočnu cijev košaru sa rešetkama)
  • Prepumpne stanice izrađene su od polietilena. Otporne su na opterećenja kod ugradnje i rada pumpi.
  • Rad: kada razina otpadnih voda u komori dosegne određenu razinu (nivo), uključi se pumpa. Pumpu uključuje nivometar odnosno senzor razine vode. Veličina prepumpne stanice i nivo za uključenje pumpe je određen preko ukupne količine dotoka otpadnih voda, kapaciteta pumpe ili broja uključivanja pumpe u jednome satu. Prepumpne stanice u osnovi su opremljene sa dvije pumpe tako da u slučaju kvara jendne pumpe precrpna stanica nastavlja rad. Tlačna cijev je opremljena nepovratnim ventilom koji sprječava vraćanje vode iz tlačnog cjevovoda natrag u prepumpnu stanicu. Ventil za zatvaranje na tlačnom cjevovodu zatvara se u slučaju kvara pumpi.

Dodatni otvor
DN600 (Ø2310)

Jedan otvor
(1300/1500)

Dva otvora
DN600

ROTO GRAD d.o.o.

Vukovarska 6
10310 Ivanić-Grad
Hrvatska

Maloprodaja

Vukovarska 6
10310 Ivanić-Grad
Tel: +385 (0)1 2830 404
Fax: +385 (0)1 2830 402
E-mail: info@roto-grad.t-com.hr

Ponedjeljak – petak; 07:00 – 15:00
Subota; 08:00 – 13:00

VELEPRODAJA

SREDIŠNJA HRVATSKA I SLAVONIJA
Mob: +385 (0)91 605 6415
Mob: +385 (0)91 143 9512
Tel: +385 (0)1 2830 404
Fax: +385 (0)1 2830 402
E-mail: info@roto-grad.t-com.hr

ISTRA
Skladište Poreč
Ulica Mate Vlašića 39
52440 Poreč
Mob: +385 (0)91 605 6415
E-mail: istra@roto-grad.t-com.hr

DALMACIJA
Skladište Zadar
Ulica Nikole Šopa bb
23000 Zadar
Mob: +385 (0)91 243 9518
E-mail: komercijala@roto-grad.t-com.hr

                            Facebook           Njuškalo