Romem 4-6 ES

UREĐAJI ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

  • Membranska filtracija moderna je fizikalno-kemijska tehnika odvajanja koja se zasniva na razlikama u propusnosti sastojaka koje nalazimo u vodi.
  • U membranskom postupku voda se crpi kroz površinu membrane, čime nastaju dva produkta: voda i zadržana vodena suspenzija.
  • Membrana je obično izrađena od sintetičkog materijala, koji je tanji od 1 milimetra te polupropusan (eng. semipermeable), što znači da neke tvari potpuno propušta, dok druge zadržava na površini.
  • Rezultat toga je protok tvari koje su prošle kroz membranu te protok tvari koje membrana zadržava.
Glavne prednosti MBR tehnologije:
  • visoki stupanj pročišćenosti,
  • potrebna je do 75 % manja zapremnina bazena,
  • kompaktan način izrade,
  • mala proizvodnja mulja,
  • veća fleksibilnost i pouzdanost rada,
  • neugodni mirisi svedeni na minimum.

MEMBRANSKA PUMPA

PUMPA

REVIZIJA

Volumen [L]ESŠifraDimenzija
A x B x C [mm]
Poklopac [mm]Max. dnevni protok [m3/dan]
4.000472000888002330x1175x2440Ø6000,6
6.00062450x1350x2775Ø6000,9
ROTO GRAD d.o.o.

Vukovarska 6
10310 Ivanić-Grad
Hrvatska

Maloprodaja

Vukovarska 6
10310 Ivanić-Grad
Tel: +385 (0)1 2830 404
Fax: +385 (0)1 2830 402
E-mail: info@roto-grad.t-com.hr

Ponedjeljak – petak; 07:00 – 15:00
Subota; 08:00 – 13:00

VELEPRODAJA

SREDIŠNJA HRVATSKA I SLAVONIJA
Mob: +385 (0)91 605 6415
Mob: +385 (0)91 143 9512
Tel: +385 (0)1 2830 404
Fax: +385 (0)1 2830 402
E-mail: info@roto-grad.t-com.hr

ISTRA
Skladište Poreč
Ulica Mate Vlašića 39
52440 Poreč
Mob: +385 (0)91 605 6415
E-mail: istra@roto-grad.t-com.hr

DALMACIJA
Skladište Zadar
Ulica Nikole Šopa bb
23000 Zadar
Mob: +385 (0)91 243 9518
E-mail: komercijala@roto-grad.t-com.hr

                            Facebook           Njuškalo