procistaci

 

Roto bio-pročišćivać djeluje po sistemu SBR. Upravljanje ROTO bio-pročišćivačem nadzire računalni sistem SRB koji je ugrađen u ormarić. U računalu su memorirani sati rada pojedinačnih faza. Računalom se upravlja sa četiri ventila koji imaju svaki svoju funkciju:

  • 1. Pumpanje vode iz sabirnika blata u aerator
  • 2. Aeracija u drugoj komori
  • 3. Pumpanje pročišćene vode iz bio-pročišćivača
  • 4. Pumpanje taloženog blata iz aeratora natrag u sabirnik blata