Model stupova

Model stupovaModeli za izradu betonskih stupova. Namijenjeni su prije svega za individualnu proizvodnju ili proizvodnju stupova u manjim obrtima.

 


Tehnički podaci

ŠIFRE: 1340,1652,1342,1650,1441,1341,1653,1440,1655,1343
ŠIFRE: 1641, 1411, 1445 , 1410 , 1442 , 1412
TIPOVI raznih visina i dizajna


Galerija slika
ModeliModeliModeliModeliModeli